Predstavljamo - izbor filmov francoskih študentov iz leta 2003 /
Presenting a showcase of French student films produced in 2003
(petek 18.12. ob 18.10)

Francoska zveza za animirane filme (AFCA) je na področju promocije animiranih filmov v Franciji in v tujini aktivna že od leta 1971. V Parizu vsak mesec organizira projekcije kratkih animacij Animatheque, ki se vrtijo po celi Franciji. Vsaki dve leti pa priredi festival francoskega animiranega filma (The French Animated Film Festival) v Auchu, v bližini Toulousa na jugozahodu Francije. Izdajajo mesečnik, občasno pa tudi specializirano literaturo. Hkrati je AFCA pobudnica strokovnih srečanj, spletne strani (www.afca.asso.fr) in raziskovalnega oddelka, ki vključuje video knjižnico. AFCA, v katero je vključenih preko 260 članov, je tudi predstavnica Mednarodne zveze za animirane filme (ASIFA) v Franciji. Oktobra 2002 je izkoristila priložnost ob prvem mednarodnem dnevu animacij in uvedla prvo nacionalno praznovanje animiranega filma, ki se bo odvijalo vsako leto.

Program - izbor filmov francoskih študentov iz leta 2003 je darilo AFCA-e ob mednarodnem dnevu animiranega filma. Vsi filmi bodo predvajani iz formata Beta SP:

The French Animated Film Association (AFCA) is active in the promotion of animated films in France and abroad since 1971. To achieve this goal, it organizes every month in Paris a screening called Animath?que, programmes of short animated films shown all over France and The French Animated Film Festival in Auch (near Toulouse, in the Southwest of France) every two years. Furthermore, it publishes a monthly newsletter. Specialized literature about the subject is also published occasionally. It also proposes professional meetings, a web site (www.afca.asso.fr), a research department, including a consulting video library. AFCA counts more than 260 members and also represents the International Animated Film Association (ASIFA) in France. In October 2002, it took the opportunity of the 1st International Animation Day to launch the very first national Animated Film Celebration, which will take place every year.

The following programme, which is a showcase of French student films produced in 2003 is offered by AFCA, as a celebration of the International Animation Day. All the films will be screened from Beta SP:

Ascio

Zgodba o nenavadnih sanjah osla.

A donkey dreamer imagines his ambling, along the house he can see far away.

Gospa Mo (Madame Mo)

Gospa Mo je sitna gospa, ki s svojo palico pogosto spotika ljudi in dela zgago po okolici.

An irascible old lady, Madam Mo, often uses her cane to slap things or people she doesn't like.

Kuhinja (Temps de cuisine)

Zaradi brezbrižnosti svojega moža se junakinja odloči, da bo prekinila z vsakodnevno rutino.

Ignored by her husband, a woman tries to break away from the morning routine.

Pfffirate

Zgodba o mehanskem ptičku, ki skuša gumjastemu gusarju na vsak način prekrižati načrte.

An inflatable pirate sees his peace threatened by a mechanical bird.

Babičin iglu (Vers l'igloo de la mere-grand)

V strašni nevihti se razlika med igluji in polarnimi medvedi zabriše.

Igloos and polar bears can all look the same in a howling snowstorm

Rutina (La Routine)

V dolgočasnem vsakdanu se junak prepusti sanjskemu svetu.

A bored man in the subway is suddenly catapulted in a dreamlike world

Pomemben dan (Le Grand jour)

Nenavaden par se skuša poročiti.

An unusual couple tries to get married.

Riba

Maček si v svojih sanjah želi postati pianist. Nekega dne mu prijatelj pomaga uresničiti sanje

A cat dreams to become a pianist. One day - with a help of a curious friend - he realises his dream.

Cavanimox

Reportaža o neznani živalski vrsti, ki živi v kleteh vaših stanovanj.

Reportage on strange animals which live in the basement of your home.

Visok račun (Un gros billet)

Znesek računa, ki leži na cesti, povzroči med mimoidočimi hud pretres.

A bank note, apparently lost on the pavement, stirs up bad feelings among passers-by.

Škatla(e) (Boîte(s))

Razočaranje v ljubezni.

Love disillusion.

1916

Zima leta 1916, navaden dan v življenju vojaka na fronti.

Winter 1916, an ordinary day in the life of a soldier at the front line.