Posebni dogodek v okviru 1. mednarodnega festivala animiranega filma Animateka: Re-drawing Europe 2004 v sodelovanju z zavodom Forum Ljubljana in Cankarjevim domom/Kraljestvo pravljic

Cankarjev dom, Štihova dvorana, sobota 18.12. ob 17.00

prva virtualna pravljica za otroke od tretjega do devetega leta / first virtual puppet show for children

PALČICA/
THUMBELINA

Palčica je ena najlepših in najtankočutnejših Andersenovih pravljic nasploh. To je zgodba o deklici Palčici, ki zaradi svoje nežnosti in krhkosti doživlja različne usode, iz katerih s svojo srčnostjo in ljubeznijo vedno najde pravo pot. Andersenove pravljice zmeraj govorijo o iniciacijskem procesu, potovanju, ki ga mora človek narediti, da se reši iz težav. Na koncu je nesreča Palčice nagrajena. Prva virtualna lutkovna predstava je kombinacija filmske animacije z lutkovno oziroma gledališko predstavo, ki se odvija v virtualnem računalniškem okolju. Pravljični junaki na platnu oživijo s pomočjo animatorja in ob pomoči občinstva rešujejo glavno junakinjo iz zapletenih situacij. Odprtost in gnetljivost virtualnega prostora omogoča Andersenovi pravljici bogato kreativno okolje, kar navdušuje najmlajše gledalce, saj predstavo lahko tudi sami aktivno soustvarjajo. Predstava Palčica je letos na 5. mednarodnem lutkovnem festivalu, LUTfest, v Sarajevu prejela posebno nagrado za uvedbo novega večmedijskega pristopa v lutkarstvu.

Thumbelina is one of the subtlest and most beautiful fairy-tales by the Danish writer Hans Christian Andersen - a story about a little girl whose fragility takes her to different places and whose courage and love always help her find the right path. All Anderson's fairy tales are concerned with the initiation process, a journey the hero or heroine has to undergo in order to overcome troubles. And as always, Thumbelina's distress is rewarded in the end.

Our first virtual puppet show is a mixture of animation and puppet performance in a virtual computer environment. Characters from fairy-tales come to life on screen and, assisted by the one animator and the audience, try to save the heroine from troubles. The story is set in virtual space which is open and flexible - such creatively rich environment fascinates the little ones, who have a chance to participate in the performance. The puppet show Palčica won the special award for a multi-media orientation in puppet production at the 5th Sarajevo International Puppet Festival, LUTfest.