Socializacija bika? (Socialization of the Bull?)
slovensko

Plešasti profesor Rozina, genetik svetovnega slovesa, njegov malo manj znani brat Bruno in čedna asistentka Marta že vrsto let preizkušajo vse mogoče kemijske spojine in raztopine, s katerimi bi lahko pospešili rast lasnih celic. Profesor Rozina bi namreč rad dokazal, da je evolucijo mogoče pospešiti "tukaj in zdaj", iz ene same celice na njegovem lasu. Pri devetindevetdesetem neuspelem poskusu pride do eksplozije, ker je brat Bruno po pomoti dodal kemikaliji malo mleka, ki je bilo sicer namenjeno za malico. Pobesneli profesor, jezen, ker je ostal brez dopoldanskega obroka, za zmeraj napodi brata iz laboratorija. Le-ta sklene, da se mu bo maščeval.

Medtem, v daljnem galaktičnem kraljestvu, ob robu meglic Andromede, oče kralj zaloti sina Alfreda pri kajenju cigare. Že en sam dimček te materije je lahko usoden, saj uplinjen tobak pri prebivalcih tega kraljestva povzroča proces antievolucije. Na srečo je bila inhalirana doza tako majhna, da princ deevoluira samo do stopnje bika. Oče kralj, ga za kazen pošlje na Zemljo, ki slovi po najslabši travi v galaksiji. Grizel naj bi jo dolgih sedem let, se spametoval in bolje socializiral. Po naključju, ali pa tudi ne, se princ-bik znajde v laboratoriju profesorja Rozine, kjer postane predmet profesorjevih raziskav. In tukaj se zgodbi o evoluciji in antievoluciji usodno prepleteta …

english

Professor Rozina, a bald, world-famous geneticist, his less-renowned brother Bruno and his attractive assistant Marta have for several years been testing a wide range of chemical substances in the hope of discovering a unique mix that could stimulate hair growth. Professor Rozina intends to prove that evolution can be accelerated "here and now", starting with a single cell of his hair. The ninety-ninth experiment proves unsuccessful after Bruno has accidentally added some milk, previously meant for lunch, to a chemical substance and this results in an explosion. Professor Rozina is enraged by the fact that he has deprived of his lunch and he exiles Bruno form the laboratory. The brother decides to take revenge.

At the same time, in the kingdom of a distant galaxy extending along the edge of the misty Andromeda constellation, the King Father catches his son smoking a cigar, which could be fatal for the kingdom. A single puff of tobacco smoke may lead to the anti-evolution of the kingdom's population. Fortunately, the boy inhales only a small amount of smoke, causing him to de-evolve only to the stage of a bull. The King Father punishes his son severely by sending him to the planet Earth, which is known to be covered with grass of the poorest quality in the entire galaxy. He will have to graze on it for seven years in order to come to his senses and learn to adapt to society. Accidentally, or perhaps not, the prince-bull finds himself in Professor Rozina's laboratory, only to become an object of his experiments. And at this point, the stories of evolution and anti-evolution fatally intertwine...

Fotografije/Photos