tekmovalni program I. (14.12. ob 20.10 in 15.12. ob 11.10)

Harlekin (ARLECCHINNO)

Kratki animirani film, ples nihajočih barv, nam prikaže drugačen pogled na Harlekinovo masko.

Animation short, a sinuous colours dance, shows us an alternative view of Arlecchino mask.

NEDELJSKI VEČER (NEDELJA VECHER)

Kako naj osamljeno srce preneha biti tako osamljeno?

Is it possible for a lonely heart to stop being so lonely?

CIGANSKA (CIGANJSKA)

Film, navdahnjen s temačno balado znanega hrvaškega pisca Miroslava Krleže, je obenem glasbeni video spot za skupino Cinkuši. Tesnobni svetovi iz notranjosti glavnih likov so poetično predstavljeni, pred nas prikličejo podobe nemškega ekspresionizma in angažirana vprašanja o prihodnosti odtujene in samouničujoče civilizacije.

A film inspired by the dark balad by the famous Croatian writer Miroslav Krleža is at the same time a music video for the band Cinkuši. Characters anxious inner worlds are brought to us in poetic way, evocative of German expressionism, and by engaged questioning about the future of an alienated and autodestructive civilisation.

PARJENJE ŠKORPIJONOV (KOHA E DASHURISË SË AKREPAVE)

Obsesivna zgodba o ljubezenskem življenju škorpijonov, ki se nam skozi analogije razkriva kot nasilje, seks, strah pred ženskami in morda … prikrit matriarhat! Zgodba nas pripelje do točke, kjer medčloveški odnosi izgubijo svoj pomen.

An obsessive scorpion love that in the human analogy means violence, sex, fear from the females or perhaps … hidden matriarchy! To live or not to live in relation means … the same destiny.

OPAZOVANJE ČASA (TIME SIGHTS)

"Čas in prostor živita. Čas v preobleki moškega, prostor pa ženske." William Blake

"Time & space are real beings. A male & female: time is a man, space is a woman." William Blake

TUNELI (GALERIES)

V eksotičnem vesolju velikanske modne hiše nesmiselnost kmalu pomete s človekom. Korak za korakom ga tempelj zapeljivosti, luksuza in potrošništva ujame v svoj urok.

Without meaning to a man finds himself swept up in the exotic universe of a big fashion shop. Little by little he falls under the spell of this temple of seduction, luxury and consumerism.

BIZGECI - Češnje (THE BEEZES - Cherries)

Začetek poletja je in Bizgeci si zaželijo sočnih češenj. Vendar češnje rastejo visoko na drevesu in Bizgeci jih nikakor ne dosežejo. Trudijo se na najrazličnejše načine in na koncu vendarle uspejo. Z drevesa sklatijo vse češnje in se do sitega najejo. A češnje potujejo dalje.

It is the beginning of the summer and The Beezes itch for juicy cherries. However, cherries grow high up in a tree and they are unable to reach them. They try a variety of ways and, finally, they succeed. They knock down all the cherries and fill their stomachs. However, the cherries continue their journey.

MALA RUSIJA (LA PICCOLA RUSSIA)

Mladi morilci, oče zajec, mama lunar, mali plešoči pes, gospa polž, sestra policaj … Liki so namišljeni, mala Rusija je resnična.

The young assassins, papa rabbit, mama lunar, a little dancing dog, the snail lady, sister cops ... The characters are imaginary, Little Russia is real.

BE (BE)

Film je klasično animirana zgodba o slovenski ovci, ki po neprijetni avtoštoparski izkušnji, zamenjavi nahrbtnika in številnih bližnjih srečanjih v hotelu Eden najde in nadaljuje svojo pot. Niso pomembni napisi in glasovi A, E I, O, U, za srečo je bistven prav I LOVE U. Blaga satira na politično združevanje Evrope.

The film is a classically animated story about a Slovenian sheep. Following an unpleasant hitchhiking experience, a backpack swap and numerous close encounters in Hotel Eden, the sheep finds her way and continues her journey. Signs and vowels A, E, I, O, U are insignificant, however an I LOVE U is crucial for her luck. A mild satire on the political integration of Europe.

MORB (MORB)

Morb je od začetka do konca moreča zgodba. Lahko bi bil kakršnokoli bitje, a je mišičast moški z glavo, majhno kot bucika. Ni ustvarjen in se ne rodi, kar pojavi se iz kamenega blata na majhnem, zapuščenem planetu. Medtem ko poskuša ugotoviti pravila svojega obstoja, raziskuje, kar lahko. Ugotovi, da navzlic prizadevanjem ni več poti nazaj.

Morb is an oppressive tale from the beginning to the end. He could be any creature but he happens to be a muscled male with a pin-pointed head. He is not created or born, he just emerges out of the stony mud of a small, deserted planet. Trying to figure out the rules of his existence, he explores what he can. He realizes that anything we do, there is no way out.

JA/2 RAZCEPLJENA

Kot mnogi med nami si tudi klovn včasih želi pobegniti pred sabo ... Je to mogoče?

Like many among us the clown sometimes wants to run away from himself ... but is that possible?

IGRA (THE GAME)

Izdelki sodobne družbe padajo preko animiranih slik naivnih srbskih slikarjev …

Products of contemporary society are falling over the animated paintings of Serbian naive painters …

KO TOPOVI UTIHNEJO(WHEN THE CANNONS BECOME SILENT)

Ko nas enkrat prizadene grmenje topov in bomb, potem ne zaupamo več niti cerkvenim zvonovom.

Once we are affected by the terrible sound of cannons and bombs, we start to mistrust also in the sound of a church bell.