tekmovalni program IV. (17.12. ob 20.10 in 18.12. ob 11.10)

JAZ SEM ZVEZDA! (I'M A STAR!)

Osamljen mož, cigareta, hotelski hodnik - to je prizorišče ironične zgodbe o Sinatri Lore. Poganja ga vsebina njegove čutarice in skozi večnost se opoteka čez hodnike hotela, ime katerega je že pozabil. V I'm a Star! prideta skupaj dva povezana svetova: strip frankieboy Stefana Stratila in Petra Friedricha ter glasba Louia Austena in Maria Neugebauerja.

A lonely man, a cigarette, a hotel hallway - this is the setting for an ironic take on Sinatra Lore. Fueled by the contents of his flask, he staggers for all eternity through the corridors of a hotel whose name he has forgotten. In I'm A Star! two related worlds come together: the comic strip frankieboy by Stefan Stratil and Peter Friedrich, and the music of Louie Austen and Mario Neugebauer.

POLDEK (POLDEK)

Psiček Poldek živi z revno starko v majhnem stanovanju. Stanovanjski blok je del razpadlega naselja, tam zunaj nekje, sredi ničesar, daleč od obilja. Pes tuli od lakote in lovi muhe, ki jih starka čudežno privlači, ta pa vsak dan odide od doma, da bi poiskala hrano. Poldek je neprijetna kratka grozljivka z veliko akcije.

Small dog Poldek lives with a poor old lady in a small one-room apartment. The tenement block is part of a tumbledown grey town out in the nowhere, forgotten by prosperity. The dog is hungry, howles and eats flies that are magically attracted by the old woman. She leaves home every day to seek some eatable stuff. An unsavoury little horror with a lot of action.

FAST FILM (FAST FILM)

Srečen par se poljubi, zatem pa žensko ugrabijo in moški se poda za njo, da bi jo rešil. Pred nami se odvije dramatična zgodba o reševalni akciji, polna prizorov preganjanja. Popelje nas v središče sveta, v glavni štab sovražnika.

A kiss, a happy couple. But then, the woman is kidnapped, and the man sets off to save her. A dramatic rescue story full of wild chase scenes begins. The audience is taken to the centre of the Earth and the enemy's headquarters.

VRVOHODKA (LA FUNAMBOLA)

O življenju mlade ženske.

The life of a young woman.

AVE (AVE)

Heinz P. iz mesta F. je zaljubljen. Nova znanka bo kmalu prišla po njega, zato želi nekaj preostalih minut izkoristiti za kratko osvežitev.

Heinz P. from the town F. is in love. His new acquaintance will be picking him up at his house soon. He decides to make use of these few minutes to freshen up quickly …

ZASUKANEC (MATE TO MEASURE)

Vsakdanjik v krojašnici je lahko tako živahen, da je včasih potrebno improvizirati, vendar takrat fantazija in spontanost nista vedno rešitev. Ko je krojaček sam, rad opravlja delo s pomočjo svojih misli. Toda kaj se zgodi, ko v igro stopi ljubezen in misli uidejo nadzoru?

The daily routine in the tailor's shop is so turbulent that in order to cope, it is sometimes necessary to trick a little. Fantasy and spontaneity are not always enough. When the tailor thinks he is alone he likes to let his thoughts do the work. But what happens when love comes into play, and his thoughts can no longer be controlled?

TUJE TELO (IDEGEN TEST)

Film uporablja sekvenco vibrirajočih vizij, ki se pojavljajo med meditacijo, da bi analiziral fizične interakcije. Ničevost mesa, rojenega v času nekega življenja, nerazumljiva smrtnost materije, čutni užitki, odvečna estetika, hlinjeno iskanje harmonije - kaj je pravi odgovor? Vsakdanja rutina in fikcija se razblinita v ciklus realističnih in nadrealističnih gibov, silnih in ponavljajočih se, kot pri Plesu mrtvakov. Potem, ko upodobi dvoumne spiritualne vizije, se film izteče v možnost odpuščanja.

The film uses a sequence of vibrating visions experienced during meditation, in order to analyse the interactions of physical existence. Vanity of flesh born throughout a life time, unreasonable mortality of substance, sensual pleasures, superficial aesthetics, fake quest for harmony - which one is the answer? Daily routine and fiction blend into a cycle of realist and surrealist movements, agitated and repetitive as a dance macabre. After depicting ambiguous spiritual visions, the film ends with a possibility of redemption.

EVEN ODD EVEN (EVEN ODD EVEN)

Podobe padajo v svoje lastno brezno. Občutimo lahko brezkompromisno natančnost: med okoliščinami snemanja/analize materiala in nesinhronim, a zelo simultanim liričnim gibanjem na eni strani ter na drugi strani nečem neopisljivim, kar se nematerialno manifestira kot preplet časa in prostora v percepciji med zaslonom in očesom - to je vizualna vihra. Hipnoza, dojemanje barv, krožno dihanje. Tišina.

The images plunge into their own abyss. And into ours. We experience an uncompromising precision in both: the conditions of the material recording/analysis and not synchronous but very much simultaneous lyric movement and something indescribable which manifests itself immaterially as an interlace in the space and time of perception between the monitor and the eye: visual maelstrom. Hypnosis, colour perceptions, circling breath. Silence.

ČLOVEK POLŽ (SNAILMAN)

Daleč stran, blizu spodnjega kota galaksije, leži majhen planet Gnom, kjer je evolucija potekala drugače kot na Zemlji. Ženske so si za partnerje namreč vedno izbirale moške, ki so bili najbolj šibki in najmanj sposobni za življenje …

Far away, near the lower corner of the galaxy, there is a small planet called the Gnome. The evolution of life on the Gnome took a different turn from that of the Earth: females have always chosen the least potent and viable males for coupling …

TOONTZ (TOONTZ)

Skupina mladih se pripravlja na zabavo. Ko se zabava prične in že nekaj časa traja, vdre policija.

A group of young people are getting ready for a party. At the party, after some time has elapsed, the police breaks in.

ŽIVETI KAKOR U SANJAH (ŽIVOT JE KAO SAN)

Deček se igra v peskovniku. Babica ga gleda in razmišlja o minljivosti človeškega življenja.

A little boy is playing in a sandpit. His granny is watching him and thinking about the transitoriness of human existence.

AJLAVJU (AJLAVJU)

V animiranem glasbenem video spotu češke skupine Mnága a žd'orp se prepletajo predmeti izrazitih barv in njihove sence. Brezkompromisno besedilo, ki obnavlja zgodbe nočnih ljubezni, spremljajo razne situacije. Avtorica se poigrava z različnimi pomeni, a besedila ne ironizira, temveč takšno predelavo prepušča drugim.

This animated clip for the band Mnága a žd'orp involves a sharp-coloured inter-play of objects and shade. Abundant ideas accompany an uncompromising text that recounts stories of "Night-long love". The author plays with different meanings, leaving an ironic retelling of the text for another time.

THE RESIDENTS: WHEN WE WERE YOUNG (THE RESIDENTS: WHEN WE WERE YOUNG)

Zgodba o tem, kako smo se počutili, ko smo bili mladi.

A story about how we felt when we were young.

OSMOSA (THE OSMOSIS)

Šelesteč zvok iz televizorja jo je prebudil v mračno jutro. Abstraktni deli domišljije vzplavajo z dolgočasnimi nalogami vsakdanjega življenja. Vsak čas se bo začela osmoza.

Rustling noise of TV screen had woken her up into a gloomy morning. Abstract spaces of imagination had begun to emerge with dull tasks of everyday life. The osmosis is about to happen.

PRODANI MILOŠ TOMIĆ … (MILOŠ TOMIĆ KAO VO ...)

Svobodni mladi civilist se spremeni v svobodnega mladega vojaka.

Change of young free civilian into a young free soldier.

ExtaZy (ExtaZy)

EXtaZy prikazuje nenavadno potovanje po svetu, po resničnih in neresničnih prostorih ter z neobičajnimi letečimi predmeti. Film predstavlja sanje nekega mladeniča, njegovo nezmožnost, da bi se prilagodil vsakdanjemu svetu in ločil fantazijo od resničnosti. Kdo pravzaprav ve, če so to sanje ali ne?

EXtaZy shows a peculiar journey through the world, through its real and unreal spaces using uncommon flying objects. This film represents a dream of a young man, his impossibility to adapt to this ordinary world and to make difference between fantasy and reality. In fact, who knows whether it is a dream or not?

OPENMINDEAD (OPENMINDEAD)

Glasbeni video spot za projekt Amateur God.

A music video for a project Amateur God.

DUŠAN (DUŠAN)

Glavni junak Dušan sanja, da je super heroj, potem pa se prebudi in ugotovi, da je zamudil na delo. Klasična zgodba o superheroju in njegovih podvigih s poenostavljeno animacijo, stilizirano grafiko in aluzijo na stare računalniske igrice.

In his dreams Dušan is a super hero. By the time he gets up, he is late for work. A classical super hero story with minimalistic animation and an allusion to "pre-historical" computer games.